Teknoloji Eğitimi Nereye Götürüyor

Teknoloji Eğitimi Nereye Götürüyor

Günümüzde eğitim artık, kişilerin teknoloji kullanımına bağlı olarak farklı boyutlara taşınmaktadır. Kaynak bilgilere hızla ulaşma olanaklarının artması, her aranılan bilgiye çeşitli şekilde ulaşma olanaklarının çoğalmasıyla, klasik eğitim yön değiştirmeye başlamıştır. Okullar ve öğretmenler son teknolojiyi yakalamak ve ortaya çıkan her tür yeniliği bilmek zorundadır. Çünkü teknolojiyi iyi kullanan bir ilkokul öğrencisine, derste anlatılan konular çok basit gelebilmektedir. Meraklı bir ilkokul öğrencisinin evinde teknolojik olanakları varsa, yaptığı araştırmalarla üniversite düzeyinde bilgiye sahip olarak öğretmeninin karşısına çıkma ve üst düzey sorular sorarak öğretmeni zor duruma sokma olasılığı her zaman vardır. Okulda verilen zorunlu eğitimin sınırlılıkları yerine, öğrencinin istediği bilgiyi istediği zaman elde ettiği ve istediği şekilde kullanabileceği sınırsız olanakların olduğu bir çağa girilmiştir. 

Kitleleri, okullarda grup halinde verilen eğitimlerle, belirlenen amaçlara göre yönlendiren formal eğitimde, başlangıçtan itibaren klasik bazı yöntemlerin dışına çıkılamamıştır. Ancak günümüzde teknolojiyi kullanıp, istenen bilgiye ulaşma olanakları ile birlikte, çok daha büyük kitleleri etkileme olanakları doğmuş, toplumlar arasındaki duvarlar ortadan kalkarak global dönüşümlerin yolu açılmıştır. İnternet kullanımının her tür coğrafyaya yayılacak olmasının kolaylaşacağı ve üzerimizden geçen uydular aracılığıyla internete ulaşmanın kolay ve ücretsiz hale geleceği düşünüldüğünde, eğitimin toplumsal kontrollerin dışına çıkacağı görülecektir. Günümüzde olanakları olan ailelerin teknolojiyi kullanarak, çocuğunu kendilerinin eğittiği örnekler çoğalmakta, çocuğuna not ya da sınav kaygısı duymadan, kendi istediği şekilde öğrenme özgürlüğünü sağlayan ailelerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bilginin; kitlesel açık dersler, sanal sınıflar, online kütüphaneler hatta dijital üniversitelerden elde edilmesinin kolaylaştığı çağımızda, internete ulaşma olanaklarının kolaylaşmasıyla elde edilecek formal ve informal bilgiyle birlikte, yersiz yurtsuz insan sayısının artacağı, devletler ve sınırların kalkacağı bir dönüşüm, çok uzak değildir. Son 40 yılda gerçekleşen teknolojik dönüşüm göz önüne alındığında, değişimin hızlanma aralığı da gittikçe daralmaktadır. 80’lerin başında eğitim teknolojisi alanında karşımıza çıkan öğrenme makinalarını hayretler içinde izlerken, yakında yapay zekâya sahip öğrenme robotlarından özel ders aldırmayı normal karşılayacağız. Artık herkes elinde gelişmiş bir bilgisayarla gezme olanağına sahiptir ve istediği her zaman,  her yerden bilgiye ulaşma olanağı bulmaktadır.