Orman Okulları

Orman okulları, 1950’li yılların bitmesinden bu zamana kadar eğitimi içeren bir felsefe ile oluşmuş doğaya dönmeyi teşvik eden bir programdır. Orman okulları geçmişten bu yana birden fazla isim ile kurulmuş ve faaliyet göstermektedir (örn; Doğa Anaokulu, Orman Anaokulu, Doğa Çocuk Bahçesi, Yağmur veya Güneş Okulu, Kasaba Okulu). Bütüncül bir felsefe ile de Kanada’da Orman ve Doğa Okulu (Forest Nature School (FNS)) olarak faaliyet göstermektedir. Orman okulları ve doğa okullarına benzerliği olan programlar da her ülkede
farklı ve bağımsız geliştiği gözlemlenmiştir. Bu sebepten dolayı her ülkede açılmış olan orman okulunun kuruluş amacı ve felsefesi farklılık göstermektedir (Koyuer, 2017). Orman okulları programının felsefesi genel olarak serbest oyun, hareket ve temiz hava üzerine kuruludur (Maynard, 2007).
Orman okulları her yaş grubundan çocuklara ulaşmayı hedeflemektedir. Orman okulları bina, kurum ya da kuruluşlardan değil, daha çok ağaçlık yeşil alan ve ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Çocuklar düzenli olarak günde en az yarım gününü doğal oyun alanlarında veya doğada geçirirler. Program, doğaya erişimin her gün düzenli ve tekrarlı olmasını istemektedir.
Orman okullarında serbest oyunlar oynayan çocuklar ileriki yıllarda kendine güvenen, bağımsız olabilen, risk alabilen ve akademik anlamda başarıyı yakalayabilen bireyler olarak yetişmektedir. Bunları da orman okullarında açık havada gerçekleştirdikleri öğrenme deneyimleri sayesinde gerçekleştirirler (Blackwell, 2005).

Tuğçe KANAT, Orman Okulu Uygulamalarının Okul Öncesi Dönem Çocukları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmaış Y.L. Tezi.