Okulsuz Eğitim

1970 ve sonrasında tartışılan en önemli eğitim sorunlarından birisi
öğrencilerin okullarda istenmeyen davranışları kazanıyor olmasıdır. Şüphesiz,
aileler çocuklarının daha iyi bir ortamda eğitimini sürdürebilmesi için çeşitli
arayışlara girmiştir ve Amerika’da bunun bir örneği “ev okulları” olmuştur
(Aydın ve Pehlivan, 2000). Lyman’a (1998) göre ev okulu, okul dönemindeki
çocukların eğitiminin okullardan daha çok evde verilmesidir ve bu süreçte
öğrencilerin sınıfları ise dünyadır. Benzer olarak Lines’e (1995) göre ev
okulları, evde veya toplumun her yerinde eğitim fırsatı veren alternatiflerdir.
Nelson (1986) ise ev okullarının ortaya çıkışını okullardaki çatışma, suç ve
disiplinsizlik yüzünden velilerin güvenlik, güzel ahlak ve eğitim kalitesini
arttırma ihtiyacına bağlamıştır. Genel anlamda ev okulları, Amerika’daki
okullarda gerçekleşen suç olayları, madde bağımlılığı, ahlaki çöküntü,
eğitimdeki yetersizlik ve güvenlik tehdidi karşısında ailelerin tüm sorumluluğu
üzerine alarak eğitim faaliyetlerinin daha kontrollü yürütüldüğü alternatif okullar (Aydın ve Pehlivan, 2000; Bielick, Chandler ve Broughman, 2001;
Vender, 2004) olarak görülmektedir.

Rasim TÖSTEN, Zakir ELÇİÇEK, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2013) 37-49

Araştırmalar için kaynak: https://www.educationrevolution.org/store/resources/alternatives/home/