Öğretmenlere Avrupa standartlarında eğitim

Öğretmenlere Avrupa standartlarında eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü “Geleceğin Yenilikçi Öğrenme Alanlarını Tasarlama” projesiyle öğretmenlere Avrupa Birliği düzeyinde katkı sağlıyor. Teknoloji, yenilikçi pedagoji ve disiplinlerarası öğrenme senaryoları konularında mesleki gelişimi hedefleyen projenin ilk çıktısı yayımlandı.

YEĞİTEK koordinatörlüğünde yürütülen Designing Future Innovative Learning Spaces- Design FILS (Geleceğin Yenilikçi Öğrenme Alanlarını Tasarlama) projesine göre birçok öğretmen; daha yenilikçi, kişiselleştirilmiş, öğrenci merkezli, aktif öğrenmeyi destekleyen, gelecekteki becerileri geliştirmeyi hedefleyen farklı bir pedagojik yaklaşıma geçmek istiyor. Buradan yola çıkarak hayata geçirilen projenin ilk yayını öğretmenler, öğretmen eğiticileri, mimarlar gibi farklı meslek gruplarının işbirliğinde hazırlandı. Bu yayın, yenilikçi teknoloji ile geliştirilmiş pedagojileri etkinleştirmek için öğrenme alanlarının nasıl geliştirileceğini ve uyarlanacağını literatürden faydalanarak ortaya koyuyor.
Kuramsal ve metodolojik çerçeve, 21. yüzyıl öğrenme alanını oluşturmaya yönelik; “Öğrenme Alanı Tasarımı, Pedagoji ve Teknoloji” olmak üzere üç temel unsura dayanıyor. Bu çalışma eğitimcilere, aktif öğrenmeyi destekleyecek farklı değişkenler değerlendirilerek öğrenme alanının fiziksel tasarımı ve eğitim teknolojisinin kullanımı, aktif öğrenme pedagojisini destekleyen kritik bileşenleri sunuyor.

DESİGN FILS PROJESİ NEDİR?
Bazı Avrupa ülkeleri yenilikçi öğrenme alanları konusunda stratejiler geliştirerek ve yenilikçi yaklaşımı eğitimde öncelikleri arasına koyuyor. Ülkemizde de bu alanda çalışmalar yapılmakla birlikte yenilikçi öğrenme alanları oluşturma konusunda bir standart çerçeve belirlenmemişti. Proje kapsamında öncelikle gelişmiş Avrupa ülkelerinin esnek öğrenme alanlarında iyi örnekleri incelenecek. “Designing Future Innovative Learning Spaces” ileriye yönelik yenilikçi eğitim politikaların geliştirilmesini öngörerek teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve ötesinde katkı sağlayabilen nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülecek ve 7 Avrupa üyesi ortağın katkılarıyla hayata geçirilecek olan proje Avrupa Okul Ağı (European SchoolNet) ’nın da desteklediği yenilikçi ve esnek öğrenme ortamlarının uygulamalarıyla paralel hedeflere hizmet etmekte olup STEAM eğitiminin ülkemizde ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Hürriyet 06/05/2021